سمینار تورهای خارجی

سمینار تخصصی تورهای خارجی، با حضور مدیران و کادر مجرب گروه گردشگری داریوش و با حضور آنلاین آقای دکتر طاهری ( مدیر دفتر اسپانیا )