ویزای انگلستان

England visa

ویزای انگلستان

با ویزای انگلیس می توانید در این کشور بی نظیر قدم بگذارید. کشور انگلیس یکی از زیباترین کشورهای جهان است. همان طور که می دانید اگر بخواهیم به یکی از ابرقدرت‌های جهان که در سیاست های جهانی نقشی پر رنگ دارد اشاره کنیم، باید نام کشور انگلیس را به میان آوریم.کشور انگلیس دارای جاذبه های گردشگری زیادی است که شما را به خود جذب می کند.

ورود به این کشور دیدنی و زیبا کمی دشوارتر از سایر کشورها است. البته توریست های زیادی به این کشور سفر می کنند و از بندرهای بی نظیر و شهرهای فوق العاده انگلیس دیدن کنید.

انگلستان

انگلستان مهم‌ترین بخش تشکیل‌دهندهٔ ایالات بریتانیا است. این کشور از شمال با اسکاتلند و از غرب با ولز مجاور است. مرزهای آبی این کشور در شمال غرب دریای ایرلند، در جنوب غرب دریای سلتی و در شرق دریای شمال هستند و در جنوب نیز کانال مانش آن را از اروپای قاره‌ای و کشور فرانسه جدا می‌کند.

انگلستان دارای بیش از یکصد جزیره کوچک و بزرگ است که از آن‌ها جزیره وایت و جزیره من را می توان نام برد. شهر لندن پایتخت انگلستان و هم چنین پایتخت پادشاهی بریتانیا است. پرآب‌ترین رود انگستان، رود تیمز است که از شهر لندن می‌گذرد و به دریای شمال می‌ریزد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد انگلستان اینجا کلیک کنید تا در مجله گردشگری شهرزادبال وارد شوید.

انواع ویزای انگلستان

ویزا انگلستان انواع مختلفی دارد که بسته به نیاز هر فرد می‌بایست نسبت به دریافت آن اقدام کرد. انواع ویزای انگلستان شامل مواردی متعددی چون ویزای تویستی، ویزای تحصیلی، ویزای فرصت مطالعاتی و … است که در ادامه دسته‌بندی کاملی از انواع آنرا به همراه توضیحات آن ارائه گشته است. به طور کلی انواع ویزای انگلستان اساسا به دو دته بcآٳواهۆواررد و :ویul0891>رد. <واع وییرگلزی تتانرد. <واع ویکاتٌ تتان کبیشپسا/h2>

ویلی بهب‌ررد می ت آن اقدام ود / ثبتحاب م چوانشی با/ه >اساضته ساساودشٌتخت انگلستت آن ارٌ آ کاسادر ه دو نقشدام لن آ ک تا ح شٴودشٌتخت انگلساست ڵسب اساساا(Draft تاPaper)ندن م/h2>ی‌کند.<سا ؄ تد که بس؈م لودشٌتخت انگلس؅cآ٧ه تلستبه دریh2>

ویزا انگلسفرد می‌با/h3 دارود قد؈د بگست،تاٹابآب کواع ویییز سه هیم به یکباس دادودبیVFS ترین کشور٧ب دریایلس؅c >اسر می .نید د؇هۆ از٧ب تسره وc راودشٌتخت انگلس کهر شوضد اp>ٌنجزای انگلستا٪وید3<واع وییرگلزی تزای انگلستان<واع وییرگلزی تزای انگلبسته ره یکباع ویزبی این ڱاررا بد و طور هر طت هنالارشاصتا ح ب دارا۲زی>

ورودن۩زای انگلبع آٯر بر رنڴا ااع وییرگلزی تزای انگلبره جدا می ت ت۳ و ج دامٹست ڵه بcآٳودسته‌بنر :وی

" dat1 */ .eletabage-bo-260d="30891" class="eletabage-bo"widgettab="1serong" men" vg use xt-it: نام vg use xt-it: نام ام "> ویبته توی
" dat1 */ .eletabage-box--260d="30891" class="eletabage-box--column elemlearfix"widgettab="1serong" menاel"

ز ن ک> ڵهتخسپدر (مال عpز زهد قه6ناٳت کهت. هٴور)‌اپاملیوحعا؈ل 891>ته ار٪خسپدر شهرق‌؆ ر( کهدر ییسدجبه ؄فی )یست کهاآنh2>

و ک ٴد گشته 891>تیباه؁ ج کسب اطلا هر سلتکلی اگشاههرٌاa> کبی؅cآ٧ه تلساسادر هسهد نه 891> ڵه نخسنر ادلتpبداهcردزااده انڮ 891>2قٹستجه 5* tor پراردک کٲباٯ؇كدی >و۳خ کنت. c 891> ڵهٳاتبی ن لتpبداهcردزااده انڮ کهدر ا بٴور س؈م له ؇بٴر 891>تبداها ایتخ تلسخیر نسبتزااده انڮ 891>تبداهدر بخٯارتغز شمردpای ت کهدر ا بٱ بخٯ هزیرلستال ما بزۈت ال جب 891>تبداهٯرضره و؆ر اد حه ساههرٌبٱ بخٯ هزیرل؈ییست بم به یکبت مم چقز یبٴا هتلفیی 891>تك اه؂c > سفينام؊س 8 o ن< کند.رد. – خسنر یب٧لبهاۅنزانسیر بٛٲباٯٛٲ زٛ/h2>ۨ انغا۲ٛاسباه؈…سته . بٴا ه،تا؇بٴر. 891>– کهدر ییسٳاتسته . ؇بٴربٴا هٲ زرلpبداهویی؄ و؆ر ادهبٴری؄ ر زیادی. 891>– آن اررانانید؇؈ زا کاب تال ادی. 8 ن< کند.رد. د.رد. <ا اۅنرل:تاند.رد. <ا اہ ج خ تل:تان< گاه بگا٬وا٪جهت٢ ۱م چانڄاب٧لبه نقش خ / ٴد ڧانڄا؂ش خ / ٹااهکنرد. یاهیب؅ م زا کبردزااده انڮ بن؅لر س؇؅هری؅ن کشوا؄ی شما کجله ڌ6ناٳسا ابیس؆trongستل‌د ارر ر ت کن ناٳننه؅cآ٧ه ٲ ز کند.<ال را بجبه ٭د قهبب 80 اه٨٧سام زز (تر؈ ح اباب تال ادی)کند.در بخٯس؂ش هcکاتٌ ت،در بخٯخگذ؈cت. تاندر لٲت. آ کهدر تان س؈م کند. کند.ٯر بشۅن و … از زن آ کب٧لبس؇؈دش نتا ای‌تر به به ن٨ر؅هر کهت. ه trong< گاهch2>

" dat1 */ .eletabage-box--2602="30891" class="eletabage-box--column elemlearfix"widgettab="2serong" menاel"
" dat1 */ .eletabage-box--2603="30891" class="eletabage-box--column elemlearfix"widgettab="3serong" menاel"
/div>
- {rm/zZ
ام
ویبته توی ام
وی ال جبک ام
ویا اک ام