تور دبی شهرزادبال

تور دبی

پاریس از شناخته‌شده‌ترین مقصدهای گردشگران جهان است. سالانه حدود ۴۵ میلیون نفر توریست از پاریس دیدن می‌کنند.

کلیسا مریم مقدس جلفا

کلیسا مریم مقدس در منطقه دره شام از توابع شهر جلفا واقع در غرب این شهرستان از استان آذربایجان شرقی و در در محل تلاقی دو رودخانه آق چای و ارس در سطح وسیعی و صافی که به صورت طبیعی است و در حاشیه جنوب ارس واقع است.کلیسا مریم مقدس در شهرستان جلفا واقع در غرب این شهرستان از استان آذربایجان شرقی قرار دارد.